Veiledning av personalgrupper

Våre dyktige prosessveiledere veileder medarbeidere ute hos ulike barneverntjenester samt medarbeidere i boliger for enslige mindreårige flyktninger. Vi tilbyr både veiledning i gruppe og individuelle samtaler og tilbyr med dette et pusterom i en krevende og hektisk hverdag. Veiledningen har fokus på ivaretakelse av hjelperen, herunder forebygging av mental slitasje hos medarbeiderne. Vi har erfaring med at dette bidrar til redusert sykefravær.


Vi tilbyr veiledning av dine medarbeidere i gruppe eller individuelt. Ta kontakt så finner vi en ordning som passer inn i deres hektiske og krevende hverdag.

FRI-Familia
Post-, faktura- og besøksadresse:
Fornebuveien 37, 1366 Lysaker


Tlf sentralbord: 95 36 26 46
Epost: post@fri-familia.no

Org.nr: 991 326 723