Saksbehandling

Våre dyktige og erfarne konsulenter påtar seg saksbehandlingsoppdrag for kommuner i store deler av landet.

Våre saksbehandlertjenester preges av rask responstid og oppstart, faglig kvalitet og fleksibilitet, effektiv gjennomføring samt god skriftlig dokumentasjon av arbeidet. Vi har strenge krav til våre medarbeidere når det gjelder utdanning, kompetanse, erfaring, personlig egnethet og faglig oppdatering og kan vise til svært gode referanser fra barneverntjenester som har benyttet våre tjenester. Vårt fokus er å jobbe målrettet, intensivt og avgrenset og å alltid forankre arbeidet hos våre oppdragsgivere, barneverntjenestene.

Saksbehandlertjenester

Våre konsulenter påtar seg saksbehandlingsoppdrag på alle nivåer, herunder
Undersøkelser
Akuttsaker
Iverksettelse og oppfølging av hjelpetiltak
Forberedelse og gjennomføring av saker for Fylkesnemnda
Anke- og klagesaker for tingrett og lagmannsrett
Plassering og oppfølging av barn/ungdom i institusjoner og fosterhjem
FRI-Familia
Post-, faktura- og besøksadresse:
Fornebuveien 37, 1366 Lysaker


Tlf sentralbord: 95 36 26 46
Epost: post@fri-familia.no

Org.nr: 991 326 723