Endringstiltak og tilsynstjenester

Endringstiltak

Våre erfarne og dyktige familiekonsulenter utfører målrettet endringsarbeid etter mandat og tiltaksplan fra barneverntjenestene, herunder

 • Foreldreveiledning i hjemmet
 • Barnesamtaler
 • Parsamtaler med fokus på fortsatt foreldre etter samlivsbrudd
 • Veiledning av fosterfamilier
 • Miljøterapi og miljøarbeid
 • Hybeloppfølging og annen bistand til ungdom/unge voksne
 • Oppfølging av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse
Tilsynstjenester

Våre erfarne medarbeidere utfører alle typer tilsyn

 • Tilsyn ved samvær i hht Lov om Barneverntjenester
 • Tilsyn med barn i fosterhjem
 • Tilsyn i hjemmet
 • Beskyttet tilsyn i hht Lov om Barn og foreldre §43a
 • Støttet tilsyn i hht Lov om Barn og foreldre §43aTa kontakt for mer informasjon om dette veiledningstilbudet!


FRI-Familia
Post-, faktura- og besøksadresse:
Fornebuveien 37, 1366 Lysaker


Tlf sentralbord: 95 36 26 46
Epost: post@fri-familia.no

Org.nr: 991 326 723