Tjenester

 FRI-Familia AS er opptatt av å være en pålitelig, åpen og ryddig virksomhet. Vi er opptatt av høy kvalitet i samtlige ledd på våre tjenester. Vi påtar oss ikke flere oppdrag enn vi kan garantere kvaliteten på, og mener at kvalitet, av hensyn til de barna og familiene vi arbeider med, må prioriteres foran kvantitet.

Vi har medarbeidere som samlet og hver for seg har en bred faglig kompetanse og lang erfaring innen ulike deler av fagområdene barnevern og sosialt arbeid. Samlet har medarbeiderne også en bred system-erfaring; de har hatt stillinger på ulike nivåer i barnevernsystemet som fylke, stat, kommune og privat virksomhet.

Dette gjør at vi som leverandør raskt kan tilby en løsning på oppdragsgivernes behov for bistand ved å fordele oppdraget til den av medarbeiderne som vi vurderer har størst forutsetning for å utføre oppdraget på en best mulig måte.Av samlet erfaring og kompetanse kan nevnes
 • lang og bred barnevernserfaring
 • erfaring fra arbeid med vold i nære relasjoner
 • psykiatri
 • rus hos ungdom og voksne
 • institusjonserfaring
 • oppfølging av barn/ungdom i fosterhjem
 • erfaring som ungdomsfamilie
 • vurdering/godkjenning av fosterhjem
 • veiledning av fosterfamilier
 • tilsynsarbeid hos fylkesmannen
 • krise- og akuttarbeid
 • "Barnesamtalen"
 • COS
 • EFFT
 • Tankevirus
 • Kvello-metoden
 • Traumebevisst omsorg
 • tilsynsvirksomhet (tilsyn i hjemmet, tilsyn ved samvær, tilsyn med barn i fosterhjem)
 • nemnds- og domstolserfaring
 • gründer- og ledererfaring
Ta kontakt, så kommer vi sammen frem til en god løsningFRI-Familia
Post-, faktura- og besøksadresse:
Fornebuveien 37, 1366 Lysaker


Tlf sentralbord: 95 36 26 46
Epost: post@fri-familia.no

Org.nr: 991 326 723