Om oss

 FRI-Familia er en privat virksomhet som tilbyr barneverntjenester og veiledning av personalgrupper. Til barneverntjenestene tilbyr vi blant annet konsulenter for saksbehandlingsoppdrag og familiekonsulenter som utfører målrettet endringsarbeid som familieveiledning og veiledning til fosterforeldre i tillegg til ulike tilsynsoppdrag.

Våre saksbehandlertjenester utføres ute hos de kommunale barneverntjenestene. Disse oppdragene består hovedsakelig av gjennomføring av undersøkelser, men også forberedelse av saker som skal behandles i Fylkesnemnda, akuttplasseringer av barn og ungdom, oppfølging av iverksatte hjelpetiltak samt fosterhjemssaker.

Tiltaksarbeidet vårt er rettet mot familier med barn og ungdom i alderen 0-18 (23) år og kan for eksempel bestå av veiledning av foreldre på bakgrunn av barneverntjenestens vedtak og tiltaksplan. Våre tiltak er familieorienterte med fokus på samspill og kommunikasjon innad i familien, og samhandling mellom familien og deres nettverk. Vi utfører vårt tiltaksarbeid hjemme hos familiene.

Vi utfører også veiledning av fosterfamilier på oppdrag fra barneverntjenestene, i tillegg til at vi påtar oss ulike typer tilsynsoppdrag.

Våre dyktige prosessveiledere veileder medarbeidere ute hos ulike barneverntjenester samt medarbeidere i boliger for enslige mindreårige flyktninger. Vi tilbyr både veiledning i gruppe og individuelle samtaler og tilbyr med dette et pusterom i en krevende og hektisk hverdag. Veiledningen har fokus på ivaretakelse av hjelperen, herunder forebygging av mental slitasje hos medarbeiderne. Vi har erfaring med at dette bidrar til redusert sykefravær.


FRI-Familia er Masterklinikk for studenter ved Master i familiebehandling ved OsloMet.

Antall medarbeidere i FRI-Familia AS varierer med våre til enhver tid aktive oppdrag. Medarbeiderne våre er, i tillegg til fast ansatte, enkeltpersonforetak som er knyttet til virksomheten vår gjennom arbeidsavtaler. De utfører oppdrag på vegne av FRI-Familia i hht inngåtte rammeavtaler og andre avtaler vi inngår med oppdragsgiverne.

FRI-Familia AS er Miljøfyrtårnsertifisert!

FRI-Familia
Post-, faktura- og besøksadresse:
Fornebuveien 37, 1366 Lysaker


Tlf sentralbord: 95 36 26 46
Epost: post@fri-familia.no

Org.nr: 991 326 723